BUP Fagenhet for spiseforstyrrelser

Fagenhet for spiseforstyrrelser er et poliklinisk team organisert under BUPA ved Nordlandssykehuset i Bodø. Enheten ble opprettet i 2000 for å være et tilbud til barn og ungdom med alvorlig spiseforstyrrelse. Det arbeides opp mot lokalt nettverk med det formål at alle med spiseforstyrrelser skal få best mulig hjelp der de bor. Enheten bistår også fylkets ni Barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker i behandlingen av alvorlige spiseforstyrrelser.

Fagteam for spiseforstyrrelser gir tilbud til barn og ungdom under 18 år i Nordland fylke som lider av alvorlige spiseforstyrrelser. Hovedvekten av klientene har anoreksi, men enheten arbeider også med andre diagnoser.


Fagenhetens spesialfelt er spiseforstyrrelser og har som oppgave å avklare tilstanden til barnet/ungdommen. Videre arbeides det med å vurdere hva som vil være et egnet og gjennomførbart behandlingstilbud. Ved behov brukes det institusjonsinnleggelse, det være seg somatisk avdeling eller psykiatrisk avdeling.


Fagenheten har et nært samarbeid med Barnemedisinsk avdeling ved Nordlandssykehuset når barn og unge med spiseforstyrrelse legges inn der. Det er også opprettet samarbeid med regionalt senter for barn og unge med spiseforstyrrelser ved Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø.


Fagenheten for spiseforstyrrelser er et poliklinisk team. Det arbeides både individuelt med ungdommen/barnet, og med hele familien samlet. Teamet disponerer en behandlingsleilighet hvor familier kan bo sammen og få en mer intensiv poliklinisk behandling. Leiligheten kan også brukes til kortere vurderingsopphold.


Fagteamet arbeider ofte med lokale behandlere på det stedet der den enkelte bor.

Kontakt

Telefon

 • Mandag 08:00 - 15:30
 • Tirsdag 08:00 - 15:30
 • Onsdag 08:00 - 15:30
 • Torsdag 08:00 - 15:30
 • Fredag 08:00 - 15:30
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT

Avbestille poliklinisk time? Ring Timeservice

75571000
 • Mandag 08:00 - 15:30
 • Tirsdag 08:00 - 15:30
 • Onsdag 08:00 - 15:30
 • Torsdag 08:00 - 15:30
 • Fredag 08:00 - 15:30
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT

Slik finner du fram

Thalleveien 37, Rønvik

Thalleveien 37, 8076 Bodø