BUP Fagenhet for nevropsykologi

Når du kommer til Nevropsykologisk poliklinikk, har legen eller psykologen som har henvist deg vurdert at du trenger en nevropsykologisk undersøkelse.

Fagteam for nevropsykologi ved BUP- Bodø bistår og tar imot sekundærhenvisninger fra BUP- poliklinikkene ved Nordlandssykehuset for nevropsykologiske undersøkelser.


Nevropsykologisk undersøkelse

Når du kommer til Fagteam for nevropsykologi, har legen eller psykologen som har henvist deg vurdert at du trenger en nevropsykologisk undersøkelse. Kort beskrevet er en nevropsykologisk undersøkelse en testing/ undersøkelse av hjernens funksjon slik den avspeiles i tenking, følelser og atferd ved hjelp av intervju samt ulike tester og oppgaver pasienten skal utføre.


Du vil møte til samtale hos nevropsykolog/psykolog i spesialisering. Etter det skal du til nevropsykologiske tester hos psykologen eller testtekniker. Testingen blir delt opp, med gode pauser underveis. Foruten testingen innebærer undersøkelsen en samtale med pasienten og/eller foreldre/nære pårørende. Opplysninger om tidligere sykdommer/skader og gjennomgang av journalopplysninger. Når det gjelder barn kan dette være opplysninger fra skole/pedagogisk tjenester.


Ved nevropsykologisk testing kan du bli bedt om å

 • Lære huske ord.
 • Si hva ord betyr.
 • Gjenta tallrekkefølger.
 • Huske ulike ting du får beskjed om.
 • Finne frem til hva som passer i ulike mønstre og bilder.
 • Gjenkjenne bilder eller ord.

Formålet med nevropsykologisk undersøkelse

 • Avklare om ditt problem skyldes en funksjonsforstyrrelse, eller mest sannsynlig har andre årsaker (smerter, søvnproblemer, uro, depresjon m.m)
 • Bidra til å stille diagnose.
 • Gi en beskrivelse av dine ressurser og eventuelle vansker og konsekvenser dette har for din evne til å fungere i skole, barnehage mellommenneskelige forhold o.a.
 • Gi råd og tiltak for bedre funksjon, tilrettelegging og spesialundervisning i skolen, barnehagen.
 • Gi anbefalinger om andre undersøkelse/behandling som bør gjennomføres.
 • Du skal ikke forberedes deg til undersøkelsen annet enn forsøke å komme uthvilt og opplagt til timen.


Kontakt

Slik finner du fram

Oppmøtested

Vi holder til i andre etasje i Thalleveien 37.

Thalleveien 37, Rønvik

Thalleveien 37, 8076 Bodø