BUP Fagenhet for autisme

Fagenhet for autismespekterdiagnoser er et spesialisert tilbud til barn og ungdom med diagnose innenfor autismespekteret og deres familier og nettverk.

Ved mistanke om at barnet har en autismevanske (ASD) ber vi om at foresatte kontakter fastlege. Videre kan lege henvise seg til BUP (barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk) lokalt. BUP kan videre henvise til Autismeteamet for ASD ved behov for utredning og/eller oppfølging, etter en grunnutredning ved BUP. Autismeteamets geografiske område er tilknyttet Nordlandssykehuset HF, men bistår også noe andre sykehus i Helse Nord. Vi har også samarbeid med Barnehabiliteringen ved Nordlandssykehuset, og kan ta imot direktehenvisninger derfra i noen tilfeller.

Autismeteamet har som mål å spre mest mulig kunnskap om autisme og autismebehandling. Dette gjøres blant annet gjennom å:

  1. Bistå i utredning og diagnostisering
  2. Bidrar med behandling for barn og ungdom
  3. Arrangerer kurs og arbeidsseminarer om autisme
  4. Forskning og fagutvikling

Autismeteamet tilbyr ofte fagdager etter utredning. Det er ikke alle barn som får diagnosen innenfor ASD som vil bli fulgt opp av Autismeteamet, men de får heller oppfølging av lokalt hjelpeapparat. For de yngste barna vil det vurderes EIBI (Early Intensive Behavioral Interventions) – en spesifikk opplæring, eller det vil vurderes andre tilnærminger (EIBI). For de eldre barna legges det opp til annen individuell oppfølging ved behov. Foreldre vil inviteres til nydiagnosekurs etter endt utredning, både for små og større barn (for nærmere informasjon – se Lærings- og mestringssenteret, Nordlandssykehuset; kurs for førskolebarn; kurs for eldre barn). I fht nydiagnosekurs tar Autismeteamet også mot henviste foreldre fra andre sykehusområder, i noen tilfeller.


Autismeteamet driver ambulant virksomhet. Dette innebærer et tett samarbeid med foresatte, ansatte i barnehage, skole og lokal kommune. Oppfølgingsarbeidet ved hjemstedet involverer som regel habiliteringsteam, BUP og/eller PPT. En del av oppfølgingen foregår også gjennom telematikk. Ansvarsgruppe rundt barnet koordineres av kommunal tjeneste.


Kontakt

Slik finner du fram

Oppmøtested

Vi holder til i 1. etasje i Thalleveien 37. 

Thalleveien 37, Rønvik

Thalleveien 37, 8076 Bodø