Avdeling for rus, psykiatri og avhengighet (ARPA)

Vi gir behandlingstilbud innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) og psykisk helsevern (ROP-pasienter). Dette er et tilbud for personer over 18 år.

TSB tilbyr behandling innen alle former for rusmiddelproblemer og avhengighetstilstander. Dette gjelder både legale og illegale rusmidler. For ROP-pasientene tilbys utredning og behandling av alvorlige psykiske lidelser i kombinasjon med en rusavhengighet.

 

Avdelingen tilbyr både poliklinisk- og døgnbehandling.


Slik finner du fram

En gruppe hus i et skogsområde

Bodø, Rønvik

Kløveråsveien 1

Mellomåsveien 108, Rønvik

Mellomåsveien 108