Portøravdelingen

Portøravdelingen står for det meste av pasienttransporter inne i sykehuset. vi transporterer utstyr, kurer til kreftavdeling, noe medikamenyer, og vi håndterer det meste av avfall. I tillegg transporterer vi mat fra hovedkjøkkenet til sengeposter og poliklinikker.

Kontakt

Telefon

Ta kontakt med avdelingsleder ved behov for informasjon.

Slik finner du fram

En bygning med et skilt på forsiden

Bodø, sentrum

Parkveien 95

8005 Bodø