Luftambulanse

Luftambulansen består av ambulansefly og redningshelikopter.

Ambulanseflyet (Beechcraft King Air 200) er til enhver tid bemannet med to flygere og en spesialsykepleier innen anestesi eller intensivmedisin. I tillegg er det en anestesilege i vakt som følger med ved behov (ca 15% av oppdragene). Flyet har en responstid som på dagtid er 20 minutter og resten av døgnet 60 minutter. 

Ambulanseflytjenesten utfører ca 1400 pasienttransporter hvert år hvorav ca 7 % primæroppdrag, 66% sekundæroppdrag og 26% tilbakeføringer. De fleste oppdragene går fra en av flyplassene på Helgeland, Lofoten og Vesterålen til Bodø eller Tromsø, men vil også utføre oppdrag i andre deler av landet.

Redningshelikopteret drives av forsvaret ved 330 skvadronen. Helikopteret (Sea King) er i tillegg til forsvarets personell (to flygere, en navigatør, en tekniker og en redningsmann) bemannet med anestesilege på tilstedevakt. Helikopteret har en responstid på 15 minutter. 

Redningshelikopteret i Bodø mottar ca 430 henvendelser om oppdrag hvert år. Ca 100 av disse blir avvist med begrunnelse ”ikke medisinsk behov”. De iverksatte oppdragene, ca 350, fordeler seg med ca 70% primæroppdrag og 10% sekundæroppdrag og 20% er SAR.