Avdeling for akuttmottak, AMK og observasjonsenhet

Denne avdelingen består av tre enheter.

Akuttmottaket vurderer og prioriterer undersøkelse og behandling av pasienter som kommer til sykehuset med behov for øyeblikkelig hjelp. Bemanningen er i hovedsak sykepleiere med merkantil støtte.

Observasjonsenheten ble åpnet i 2012 og kan benyttes for en selektert gruppe pasienter med særskilt behov for observasjon og avklaring innenfor et tidsvindu på 24 timer.

Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) i Bodø betjener alle 113-henvendelser i Salten, Lofoten og Vesterålen. Operasjonsområdet omfatter en variert geografi og demografi, med en populasjon på om lag 136 000 innbyggere fordelt på 20 kommuner. Til disse områdene styrer og koordinerer AMK Bodø ambulanseressurser (ambulansebiler, ambulansebåter og luftambulanse) i det daglige. AMK Bodø er samlokalisert med 110 Nordland (Brann) og 112 Nordland (Politi) og samarbeider tett med disse og HRS Nord ved hendelser som ulykker, brann, skred og andre større hendelser som har behov for hjelp av alle etater. 

Primæroppgavene til AMK-sentralen er mottak og håndtering av nødtelefon 113 fra publikum. Gi profesjonell veiledning, fastsette hastegrad og iverksette utrykning og koordinering av ressurser og innsats.

Slik finner du fram

En bygning med et skilt på forsiden

Bodø, sentrum

Parkveien 95

8005 Bodø