Ambulansetjenesten

Velkommen til ambulansetjenesten i Nordlandssykehuset. Tjenesten består av 20 ambulansestasjoner og fem ambulansebåter.

Ambulansetjenesten har stor geografisk spredning og utøver akuttmedisin og ambulansetransport til vanns og langs landeveien for 133 000 mennesker i Nordland.
Dette ansvaret hviler på avdelingens 180 flotte medarbeidere. Nordlandssykehusets ansvarsområde er delt inn i fem ambulanseområder med hver sin enhetsleder:

Ambulanseområder

Område 1 - Ørnes, Engavågen og Inndyr
Område 2 - Bodø og Tverlandet, Fauske, Saltdal og Beiarn
Område 3 - Steigen, Oppeid og Drag
Område 4 - Gravdal, Svolvær og Moskenes
Område 5 - Sortland, Åse, Andenes, Stokmarknes, Bø og Myre

Tjenesten utfører i snitt omlag 19500 ambulanseoppdrag og kjører rundt 1,3 millioner kilometer pr år.

Båtambulansetjenesten omfatter båretransport til fastland med båter stasjonert i Bodø, Meløy, Vågan og Øksnes. Ambulansepersonellet på ambulansebil tiltrer båtene på ambulanseoppdrag.


Nordlandssykehuset HF har avtale om ambulansetransport med Redningsselskapet, både ved bruk av Redningsskøyter og med en egen ambulansebåt. Redningsskøytene er lokalisert i Bodø, Svolvær og i Øksnes kommune. Ambulansebåten er lokalisert på Ørnes i Meløy kommune.


Alle båtene har 24 timers beredskap for ambulanseoppdrag, og andre oppdrag avbrytes dersom det oppstår samtidighetskonflikter. Det vil i hvert enkelt tilfelle være Akuttmedisinsk koordineringssentral (AMK) som vil vurdere hva som er den raskeste og mest effektive ressursen.


Tjenesten utfører samlet rundt 100 ambulanseoppdrag hvert år.

Slik finner du fram

En bygning med et skilt på forsiden

Bodø, sentrum

Parkveien 95

8005 Bodø