Ambulansetjenesten

Ambulansetjenesten er lokalisert i Lofoten, Vesterålen og Saltenområdet, og er en del av Prehospital klinikk. Ambulansearbeideren jobber med akuttmedisin og er et bindeledd mellom pasienten, sykehuset og annen helsetjeneste. Ambulanseavdelingen sine områder har stor geografisk spredning og er inndelt i seks områder.

Ambulanseområder

Salten Sør inkluderer Meløy og Gildeskål kommune, og har stasjoner på Engavågen, Ørnes og Inndyr. Ca. 1250 oppdrag i 2023. 16 9000 km i året.  

Salten Midt inkluderer Bodø Kommune og har stasjonene i Bodø og på Tverlandet. Område benytter 2 operative Mercedes Sprinter ambulanse plassert i Bodø og en Volvo XC90 ambulanse plassert på Tverlandet. 

Bodø har en reserve Sprinter. Caravelle er ikke lengre i vår tjeneste operativt. Ca. 8200 oppdrag i 2023. 11 4000 km i året.

Salten Nord inkluderer kommunene Steigen og Hamarøy, har i alt fire ambulanser. Per tiden har vi stasjon på Oppeid, Innhavet og to stasjoner i Leinesfjord. Område 3 hadde i overkant av 1000 oppdrag i 2023. 212 000 km i året

Lofoten inkluderer kommunene Vågan, Vestvågøy, Flakstad og Moskenes, og har stasjoner i Svolvær, på Gravdal, Moskenes og Reine. Område 4 hadde i overkant av 4000 oppdrag i 2023. 218 000 km i året.

Vesterålen inkluderer kommunene Sortland, Hadsel, Andøy, Øksnes og Bø, og har stasjoner på Sortland, Andenes, Åse, Stokmarknes, Myre og Bø. 

Område 5 hadde i overkant av 4700 oppdrag i 2023. 304 000 km i året.

Salten Indre inkluderer kommunene Fauske, Sørfold, Saltdal og Beiarn, og har stasjoner på Fauske med to ambulanser, Saltdal med to ambulanser og Beiarn med én ambulanse. 

Område 6 hadde i overkant av 2600 oppdrag i 2023. 241 000 km i oppdrag.

Karriere i ambulansetjenesten

Å jobbe i ambulansen innebærer en rekke daglige gjøremål for å sikre at vi til enhver tid er klare til å rykke ut og holder god beredskap. I tillegg til bil og utstyr, må vi også vedlikeholde egne kunnskaper og ferdigheter. Vi trenger flere folk til alle våre stasjoner, sjekk ut Webcruiter

Vi er alltid på beredskap, men kan ha forskjellig bemanning på forskjellige stasjoner og til forskjellige tider. På vakt er vi alltid to, og som vikar inngår du i makkerpar med fartøysjef.

Ambulansebåt

Båtambulansetjenesten omfatter båretransport til fastland med båter stasjonert i Bodø, Meløy, Vågan og Øksnes. Ambulansepersonellet på ambulansebil tiltrer båtene på ambulanseoppdrag.

Nordlandssykehuset HF har avtale om ambulansetransport med Redningsselskapet, både ved bruk av Redningsskøyter og med en egen ambulansebåt. Redningsskøytene er lokalisert i Bodø, Svolvær og i Øksnes kommune. Ambulansebåten er lokalisert på Ørnes i Meløy kommune.

Alle båtene har 24 timers beredskap for ambulanseoppdrag, og andre oppdrag avbrytes dersom det oppstår samtidighetskonflikter. Det vil i hvert enkelt tilfelle være Akuttmedisinsk koordineringssentral (AMK) som vil vurdere hva som er den raskeste og mest effektive ressursen.

Tjenesten utfører samlet rundt 100 ambulanseoppdrag hvert år.

Slik finner du fram

En bygning med et skilt på forsiden

Bodø, sentrum

Parkveien 95

8005 Bodø