Prehospital klinikk

Prehospital er delt inn i fire ulike avdelinger som består av Portøravdelingen, Akuttmottaket/Observasjonsposten, AMK og avdeling for bilambulansetjeneste. Ambulansetjenesten er lokalisert i Lofoten, Vesterålen og Saltenområdet, fordelt på seks områder med 20 ambulansestasjoner. Klinikken har også det medisinskfaglige ansvaret for sykehusets luftambulansetjeneste.

Slik finner du fram

En bygning med et skilt på forsiden

Bodø, sentrum

Parkveien 95

8005 Bodø

En stor bygning med parkeringsplass

Lofoten, Gravdal

Sykehusbakken 23

8372 Gravdal

En gate med biler og bygninger langs den

Vesterålen, Stokmarknes

Ivar Bergsmoes gate 3

8450 Stokmarknes

Klikk på bildet for stor​​ versjon o​​​g forklaringer.​

Kart over bygninger og vei

​​​

 

Det er gratis parkering for pasienter ved alle våre sykehus og enheter.​

Oversiktsbilde parkering Lofoten, Gravdal
 

Det er stor parkeringsplass på utsiden av sykehuset med gratis parkering.

Kart over bygninger og vei
​