Invasiv kardiologi

Invasiv kardiologi er en del av medisinsk klinikk, avdeling hjerte. Pasienter til behandling på laboratoriet vil i hovedsak ha dagopphold på kardiologisk utredning eller være innlagt ved kardiologisk sengepost.  Her undersøkes og behandles pasienter med hjertemedisinske problemstillinger. Vi mottar pasienter som både kommer til planlagt time og de som kommer akutt.

Invasiv kardiologi består av angio/PCI og pacemaker-lab. Vi behandler ca. 1000 pasienter i året for angio/PCI og ca. 170 pasienter for pacemaker/hjertestarter.


  • Koronar angiografi: undersøkelse av kranspulsårene via en blodåre i arm eller lyske.
  • PCI: utblokking av og stent innleggelse i kranspulsårene
  • Implantasjon av pacemaker, hjertestarter (ICD) og hjertesviktpacemaker (CRT)

Angio/PCI-lab

Her undersøker vi blodårene i hjertet. Ved en hjertekateterisering undersøkes blodårene som forsyner hjertemuskelen med blod (kransarteriene) for å se om det er forsnevringer. Resultatet av undersøkelsen danner grunnlag for valg av videre behandling. Behandlingen kan være utblokking av trange kransarterier med eventuelt innleggelse av stent inne i blodåren.

Pacemaker-lab

Utredning og behandling av hjerterytmeforstyrrelser utføres ved laboratoriet. Behandlingen kan være for eksempel innleggelse av pacemaker eller hjertestarter.

Slik finner du fram

En bygning med et skilt på forsiden

Bodø, sentrum

Parkveien 95

8005 Bodø

Klikk på bildet for stor​​ versjon o​​​g forklaringer.​

Kart over bygninger og vei

​​​