Palliativt team

Lindrende behandling eller palliasjon beskrives som behandling, pleie og omsorg for alvorlig syke. Målet er å ivareta best mulig livskvalitet for den syke og familien.

Vi er et tverrfaglig team bestående av lege, spesialsykepleiere innen kreft og smerte, fysioterapeutspesialist og psykologspesialist. Preste - og samtaletjenesten er tilknyttet teamet, og vi samarbeider tett med sosionom, ernæringsfysiolog og ergoterapeut. 


Vi jobber både konsultativt og i direkte kontakt med pasient/pårørende. Konsultativt vil si at vi veileder og gir råd til behandlingsansvarlig avdeling eller instans. Vårt mål er at kompetanse i generell palliasjon skal styrkes. Eksempler på problemstillinger hvor vi kan bidra:

 • Lindre plager og symptomer
 • Ivareta psykiske og åndelige behov
 • Støtte og hjelp til å leve så aktivt som mulig, så lenge som mulig
 • Bistå familien under pasientens sykdom og gjennom sorgarbeidet
 • Bistå pasienten/pårørende i møte med eventuelle praktiske hindringer
 • Bidra til godt samarbeid mellom de ulike helsetjenestene

Hvordan få kontakt med oss?

Fastlege, sykehuslege, sykehjem eller hjemmetjenesten kan kontakte oss ved henvisning.

Kontakt

Telefon

 • Mandag 08:00 - 15:30
 • Tirsdag 08:00 - 15:30
 • Onsdag 08:00 - 15:30
 • Torsdag 08:00 - 15:30
 • Fredag 08:00 - 15:30
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT

Slik finner du fram

Oppmøtested

Vi holder til i 4. etasje, K-fløya.

En bygning med et skilt på forsiden

Bodø, sentrum

Parkveien 95

8005 Bodø