Avdeling for kreft og lindrende behandling

Avdelingen består av fem enheter: Enhet for blodsykdommer og kreft, Enhet for stråleterapi, Enhet for kreftleger, Palliativt team og Vardesenteret. Avdelingen skal i samarbeid med kreftavdelingen ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) ivareta ikke-kirurgisk kreftbehandling og gi omsorg til kreftpasienter i Nordland.

Dette skal skje gjennom egen virksomhet og i samhandling med de øvrige avdelingene på Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset. 

Utredning, behandling og pleie skal bygge på oppdaterte og vitenskapelige prinsipper og nasjonale retningslinjer. Avdelingen har ikke egen sengepost, slik at all behandling foregår på dagtid. Ved behov for innleggelse benyttes andre sengeposter. Dersom behandlingen går over flere dager, benyttes ofte pasienthotellet. 

Vardesenteret har noen tilbud på kveld.

To menn som hjelper pasient i røntgen

 

Kontakt

Avdeling for kreft og lindrende behandling

Slik finner du fram

Oppmøtested

Enhet for stråleterapi: OU-fløy, 0.etg

Enhet for blodsykdommer og kreft: H-fløy, 4 etg
Palliativt team: K-fløy, 4 etg. 

Vardesenteret: Zefyr hotell, 4. etgEn bygning med et skilt på forsiden

Bodø, sentrum

Parkveien 95

8005 Bodø

Klikk på bildet for stor​​ versjon o​​​g forklaringer.​

Kart over bygninger og vei

​​​