Sosionomtjenesten, Bodø

Sykdom, ulykke eller skade kan føre til økonomiske, følelsesmessige eller praktiske utfordringer i hverdagen. En sykehussosionom har oversikt over ulike hjelpe og støtteordninger, og kan gjennom samtale kartlegge situasjonen for deg og dine pårørende, og bistå med å finne løsninger.  Tjenesten gjelder for både pasienter og pårørende.

Når sykdom endrer hverdagen din har du kanskje behov for å snakke med en sykehussosionom? Dette er noe av det vi kan hjelpe deg med.

Praktiske oppgaver

 • Informasjon, råd og veiledning til å håndtere praktiske og personlige problemer som endring av helsetilstand kan føre med seg.
 • Gi informasjon om trygderettigheter og sosiale stønader, offentlige og private hjelpeinstanser.
 • Formidle kontakt med hjelpeapparatet, vurdere behov for tiltak og bistå ved søknader.

Psykososialt arbeid

 • Samtaler for mestring av endret livssituasjon som følge av sykdom.
 • Består i å kartlegge og følge opp ytre årsaker til pasientens problemer i forhold til arbeidssituasjon, utdanning, økonomi, bolig og lignende.

Undervisningsvirksomhet

 • Undervisning og gruppetilbud som tar opp ut-fordringer knyttet til mestring av sykdom og kon-sekvenser ved sykdom og behandling. Temaer kan blant annet være: arbeids- og trygderettigheter, offentlige og private velferdstilbud og generelle støtteordninger.

Ta kontakt med lege eller sykepleier på din avdeling dersom du ønsker henvisning.

Kontakt

Telefon

 • Mandag
  • 09:00 - 11:00
  • 13:00 - 14:30
 • Tirsdag
  • 09:00 - 11:00
  • 13:00 - 14:30
 • Onsdag
  • 09:00 - 11:00
  • 13:00 - 14:30
 • Torsdag
  • 09:00 - 11:00
  • 13:00 - 14:30
 • Fredag
  • 09:00 - 11:00
  • 13:00 - 14:30
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT

Postadresse

Sosionomtjenesten, postboks 1480 8092 Bodø

Slik finner du fram

Oppmøtested

Vi holder til i Fløy N4. Gå inn hovedinngangen og følg skilting.
En bygning med et skilt på forsiden

Bodø, sentrum

Parkveien 95

8005 Bodø