Nordlandssykehuset Vesterålen

Rehabilitering, Vesterålen

Nordlandssykehuset Vesterålen har en rehabiliteringsenhet med fire døgnbemannede senger lokalisert i medisinsk avdeling. Tilbudet gjelder i hovedsak pasienter som trenger spesialisert, intensiv rehabilitering i forløpet etter akutt hjerneslag, evt. akutt funksjonssvikt grunnet annen nevrologisk sykdom.  Enheten har fysioterapeut, ergoterapeut, logoped, sosionom, rehabiliteringssykepleier og nevrolog. Tilbudet gjelder pasienter i nedslagsfeltet for Nordlandssykehuset Bodø (Salten), Lofoten og Vesterålen, henvist fra spesialisthelsetjenesten.

Pasientene tilbys rehabiliteringsopphold på 2-6 uker etter en faglig vurdering av den enkeltes behov. Avdelingen følger de nasjonale retningslinjer for rehabilitering


Det tilbys ved behov intensiv håndtrening CIMT (constraint induced movement therapy) og speilterapi. Avdelingen har også samarbeid med nevropsykolog for utredning/vurdering kognitiv svikt. 


Ergoterapeut utfører utvidet førerkortvurdering med NSDSA (Nordic Stroke Driver Screening Assessment). Rehabiliteringssykepleier tar tilleggsutdanning i synsrehabilitering. Vi har også tilgang til øyelege.


Avdelingen har tett samarbeid med ambulerende rehabiliteringsteam og med pasientens hjemkommune før utskriving.

Henvisningsrutine

Henvisninger skal sendes til Rehabiliteringsenheten Vesterålen for tverrfaglig vurdering. 

Praktisk informasjon

Klikk her for å laste ned en brosjyre som presenterer ossKontakt

Telefon

 • Mandag 08:00 - 15:30
 • Tirsdag 08:00 - 15:30
 • Onsdag 08:00 - 15:30
 • Torsdag 08:00 - 15:30
 • Fredag 08:00 - 15:30
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT
 • Mandag 08:00 - 15:30
 • Tirsdag 08:00 - 15:30
 • Onsdag 08:00 - 15:30
 • Torsdag 08:00 - 15:30
 • Fredag 08:00 - 15:30
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT

Slik finner du fram

En gate med biler og bygninger langs den

Vesterålen, Stokmarknes

Ivar Bergsmoes gate 3

8450 Stokmarknes