To kvinner som står ved siden av en statue

Preste- og samtaletjenesten

Preste- og samtaletjenesten er et tilbud til alle pasienter og personell i sykehuset. Pasientene kan selv ta kontakt eller de kan be behandlere eller pleiepersonale/miljøpersonale om å formidle behov. Tjenesten er tilgjengelig 08.00-15.30 alle hverdager.

Sykehusprestene er ordinerte prester i Den norske kirke og de har videreutdanning for det spesielle arbeidet i helsesektoren. De er utdannet til å være samtalepartnere, og kan møte det enkelte menneske med støtte, veiledning eller sjelesorg, eller bare være til stede og dele stillheten. Samtalen vil alltid foregå på premissene til den som søker kontakt.

Tilbud til alle

Mange har behov for å snakke med noen om sine håp, sin frykt eller om spørsmål som angår tro og livssyn. Vi er hele mennesker der kropp og psyke henger sammen. En sykehusinnleggelse må derfor gi rom for å møte pasientens åndelige og eksistensielle behov. Ritualer hjelper oss til å tåle det som er for stort for oss og spiller på flere sanser enn ordene. Prestene kan legge til rette for gode ritualer ved sykesengen eller i kapellene når det er ønskelig.

Tilbud i Bodø, Lofoten og Vesterålen

Å være pasient eller pårørende kan røre ved de dypeste følelsene vi har, enten det er avmakt, angst og sorg eller det er takknemlighet og glede. I en slik situasjon opplever mange å ha behov for å kunne trekke seg tilbake til et sted som kan romme alle følelser. Kapeller og Stille rom er slike steder. Det er to kapeller i Bodø, ett i Vesterålen og ett i Lofoten. 
 

Rønvik

Kapellet ved sykehuset i Rønvik ligger i Mellomåsveien og er åpent for pasienter og andre ved fastsatte tider (se oppslag). Besøkende kan tenne lys, samtale med prest, eller bare være stille i sitt eget. Kapellet brukes ellers til kirkelige handlinger som dåp, vielser og begravelser, samt til kulturarrangementer som konserter og forestillinger.
 

Bodø sentrum

Sykehuskapellet i sentrum er integrert i sykehusbygget og ligger litt for seg selv til høyre fra hovedinngangen. Kapellet er åpent for pasienter og pårørende som trenger et stille sted der de kan samtale med prest, tenne lys, eller bare finne ro. Rommet brukes også til båreandakter, visninger og bisettelser. Visning er når de pårørende samles og tar avskjed med den døde. Hvis man ønsker prest eller annen seremonileder til stede for å lede en enkel seremoni, kalles det en båreandakt.
 
Prestene står til disposisjon som et fortrolig menneske å snakke med enten du er pasient, pårørende eller personell. Prestene har taushetsplikt.
 

Lofoten

Rom som kan brukes til ulike typer samtaler og sjelefred. Brukes i varierende grad både av begravelsesbyråer for syning og til begravelser.
 

Vesterålen

Rom som kan brukes til alle typer samtaler og sjelefred. Brukes i varierende grad ved bisettelser. 

Kontakt

Telefon

Presten er tilgjengelig hverdager 08.00 - 15:30.

Slik finner du fram

En bygning med et skilt på forsiden

Bodø, sentrum

Parkveien 95

8005 Bodø

En gruppe hus i et skogsområde

Bodø, Rønvik

Kløveråsveien 1

En gate med biler og bygninger langs den

Vesterålen, Stokmarknes

Ivar Bergsmoes gate 3

8450 Stokmarknes

En stor bygning med parkeringsplass

Lofoten, Gravdal

Sykehusbakken 23

8372 Gravdal