Logoped, Vesterålen

Logopedi ytes til inneliggende pasienter ved sykehusets sengeposter, medisinsk og kirurgisk område.

  • Kartlegging/behandling av spise– og svelgvansker.
  • Kartlegging/behandling ved språk- og kommunikasjonsvansker.
  • Veiledning og undervisning.
  • Råd og henvisning for videre oppfølging etter utskriving fra sykehus.
 
Henvisning sendes av lege ved aktuell sengepost til KSF logo Vesterålen.


Slik finner du fram

Oppmøtested

Henvendelse i ekspedisjonen 1. etasje.
En gate med biler og bygninger langs den

Vesterålen, Stokmarknes

Ivar Bergsmoes gate 3

8450 Stokmarknes