Logoped, Bodø

Logopedene yter tjenester til alle avdelinger og poliklinikker på sykehuset etter henvisning fra lege.

Logopedene bidrar med:

 • Kartlegging og behandling av pasienter med språk, tale og kommunikasjonsvansker.
 • Kartlegging og behandling av svelgevansker.
 • Kartlegging og behandling av stemmevansker.
 • Gi veiledning/kurs til nærpersoner og personell som er rundt pasientene.
 • Logopedene gir tilbud om kurs, CIST konseptet, til pasienter med nedsatt språkevne etter hjerneslag/ skade . Kurset er et gruppetilbud med intensiv språktrening.
 • Når pasientene utskrives fra sykehuset, gir logopedene veiledning og henvendelse til kommunene for å sikre videre behandling.  
 • Logopedene holder også innlegg på eksterne kurs og konferanser.

Henvisning til logopedene sendes elektronisk av lege.

Kontakt

Telefon

 • Mandag 07:30 - 15:30
 • Tirsdag 07:30 - 15:30
 • Onsdag 07:30 - 15:30
 • Torsdag 07:30 - 15:30
 • Fredag 07:30 - 15:30
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT
Be sentralbordet sette deg over til logoped.

Slik finner du fram

Oppmøtested

Fløy N4 (gå inn hovedinngangen og ta heis/trapp opp til fjerde etasje)
En bygning med et skilt på forsiden

Bodø, sentrum

Parkveien 95

8005 Bodø