Habilitering voksne, Vesterålen

Oppfølging i pasientens hjem / kommune i Hadsel, Sortland, Øksnes, Bø og Andøy.

Målgruppe:

Voksne over 18 år med medfødt eller tidlig ervervet funksjonsnedsettelse. Herunder utviklingshemming, autismespekterforstyrrelse, ulike syndromer og komplekse tilstander som medfører alvorlige og sammensatte funksjonsnedsettelser.

Oppgaver:

  • Utredning / kartlegging, behandling, råd og veiledning.
  • Kurs og pasientopplæring.

Henvisning:

  • Inneliggende pasienter henvises av lege på aktuell sengepost til HAVO Vesterålen
  • Fastlege eller annet sykehus elektronisk eller pr post til Habiliteringsteamet, Ivar Bergsmogt. 3, 8450 Stokmarknes.

Last ned brosjyre

Kontakt

Slik finner du fram

Oppmøtested

Fløy K

Søndre gate 19 - A, Stokmarknes

Søndre gate 19, Stokmarknes