Habilitering barn, Lofoten

Habilitering barn, Lofoten, følger opp pasienter i deres hjem/kommune i Moskenes, Flakstad, Vestvågøy og Vågan.

Målgruppe:

Barn og unge 0-18 år med medfødt eller tidlig ervervet funksjonsnedsettelse. Herunder utviklingshemming, autismespekterforstyrrelse, ulike syndromer og komplekse tilstander som medfører alvorlige og sammensatte funksjonsnedsettelser.

Oppgaver:

  • Utredning / kartlegging, behandling, råd og veiledning.
  • Kurs og pasientopplæring.

Henvisning:

  • Henvises av lege på aktuell sengepost eller fra fastlege elektronisk til HABU Lofoten.

Kontakt

Telefon

Slik finner du fram

Oppmøtested

Felles poliklinikk.
En stor bygning med parkeringsplass

Lofoten, Gravdal

Sykehusbakken 23

8372 Gravdal