Fysioterapi, Vesterålen

Fysioterapi ytes til inneliggende og polikliniske pasienter ved sykehusets sengeposter på medisinsk og kirurgisk område. Fysioterapeutene kan ved forespørsel også gi veiledning til kommunene. Henvisning: Sendes av lege ved aktuell sengepost til KSF fysio Vesterålen.

Kontakt

Slik finner du fram

Oppmøtested

Henvendelse i ekspedisjonen i 1. etasje.
En gate med biler og bygninger langs den

Vesterålen, Stokmarknes

Ivar Bergsmoes gate 3

8450 Stokmarknes