Fysioterapi, Lofoten

Fysioterapeutene yter tjenester til sykehusets innlagte og polikliniske pasienter i somatikken, ut fra elektronisk henvisning fra behandlende lege.  Fysioterapeutens oppgave er undersøkelse/vurdering, behandling, rehabilitering, råd og veiledning. Fysioterapeuter er autorisert helsepersonell og har et selvstendig vurderings- og behandlingsansvar i pasientsituasjoner.

Slik finner du fram

Oppmøtested

Felles poliklinikk Lofoten
En stor bygning med parkeringsplass

Lofoten, Gravdal

Sykehusbakken 23

8372 Gravdal