Ergoterapi, Vesterålen

Ergoterapi ytes til inneliggende pasienter ved sykehusets sengeposter, medisinsk og kirurgisk område.   I tillegg gis poliklinisk ergoterapi til håndkirurgiske pasienter for utarbeiding / tilpassing av ortoser, trening, oppfølging / kontroller, og kognitive tester / førerkortvurdering.   Henvisning: Sendes av lege ved aktuell sengepost til KSF ergo Vesterålen.

Kontakt

Slik finner du fram

Oppmøtested

Henvendelse i ekspedisjonen i 1. etasje.
En gate med biler og bygninger langs den

Vesterålen, Stokmarknes

Ivar Bergsmoes gate 3

8450 Stokmarknes