Ergoterapi, Lofoten

Ergoterapeutene yter tjenester til sykehusets innlagte og polikliniske pasienter, ut fra elektronisk henvisning fra behandlende lege.  Ergoterapeutens oppgave er kartlegging/vurdering, behandling, rehabilitering, råd og veiledning. Ergoterapeuter er autorisert helsepersonell og har et selvstendig vurderings- og behandlingsansvar i pasientsituasjoner.

Slik finner du fram

Oppmøtested

Felles poliklinikk
En stor bygning med parkeringsplass

Lofoten, Gravdal

Sykehusbakken 23

8372 Gravdal