Ambulant rehabiliteringsteam, Lofoten

Ambulant rehabiliteringsteam i Lofoten følger opp pasienter i deres hjem/kommune i Moskenes, Flakstad, Vestvågøy og Vågan.

Målgruppe:

ART gir tilbud til personer over 18 år som på grunn av langvarig somatisk sykdom eller skade blir hindret i sin livsutfoldelse. De som henvises må ha sammensatte / komplekse utfordringer der flere aktører skal samarbeider mot pasientens mål.

Oppgaver:

 • Kartlegging av funksjonsnivå, mål og behov for bistand i rehabiliteringsprosessen.
 • Koordinere tiltak og være en pådriver for god samhandling mellom tjenesteytere.
 • Råd og veiledning til pasient, pårørende og fagpersonell.
 • Gi råd og veiledning i forbindelse med oppstart av ansvarsgruppe og individuell plan.
 • Samarbeide med NAV, arbeidsgiver, skole og annet helsepersonell.
 • Mestringsorienterte samtaler.
 • Undervisning og kurs.
 • Kompetanseheving innen rehabiliteringsfeltet.
 • Arbeidsrettet rehabilitering.

Henvisning:

 • Inneliggende pasienter henvises av lege på aktuell sengepost til KSF ART Lofoten 
 • Elektronisk henvisning fra fastlege sendes til FMR mottak/henvisning NLSH. Det må komme tydelig frem at henvisningen skal til ART og til hvilken lokasjon.

Slik finner du fram

Oppmøtested

Felles poliklinikk Lofoten, Sykehusbakken 23, 8372 Gravdal

En stor bygning med parkeringsplass

Lofoten, Gravdal

Sykehusbakken 23

8372 Gravdal