Fødeavdeling, Vesterålen

Ved fødeavdelingen på Nordlandssykehuset Vesterålen er det gjennomsnittlig rundt 300 fødsler pr. år. Avdelingen består av to fødestuer og seks barselrom, alle er enerom. To av barselrommene ligger i fødegangen, mens fire ligger på barseltunet, lokalisert i samme gang som kir/ort avdeling.

Å være en fødeavdeling innebærer døgnkontinuerlig beredskapsvakt av gynekolog, som muliggjør både akutte og planlagte keisersnitt. Avdelingen har døgnberedskap med gynekolog. Epiduralbedøvelse og lystgass er tilgjengelig. Det er ingen egen barneavdeling.

Seleksjonskriterier for fødende

Det er ikke alltid stedet du bor som avgjør hvor du skal føde. Hvor kvinner skal føde vurderes av jordmor eller lege ut fra såkalte seleksjonskriterier. Seleksjonskriteriene gjelder ved planlagte fødsler. Øyeblikkelig hjelp-situasjoner vurderes individuelt.  
Les mer om seleksjonskriteriene her

Besøkstider

Vi har vi ingen visitt-tider, da alle inneliggende har eget rom. Når man er innlagt er det imidlertid kun partner og søsken som kan komme på besøk da fokuset ved barselavdelingen først og fremst bør være på å bli kjent med sin baby og hente inn krefter etter fødselen.

 

Overnatting for partner i forbindelse med fødselen

Overnatting i forbindelse med fødselen kan tilbys partner/pårørende hvis dette er ønskelig. Det koster litt å overnatte, betaling etter gjeldende satser. Vi gjør oppmerksom på at dette gjelder i hele den inneliggende perioden, ikke bare etter fødselen. 


Kontakt

Slik finner du fram

En gate med biler og bygninger langs den

Vesterålen, Stokmarknes

Ivar Bergsmoes gate 3

8450 Stokmarknes