Kirurgisk sengeenhet, Lofoten

Kontakt

Telefon

Slik finner du fram

Oppmøtested

Alle pasienter som skal til oss melder seg i resepsjonen ved hovedinngangen og ledes derfra til rett oppmøtested.
En stor bygning med parkeringsplass

Lofoten, Gravdal

Sykehusbakken 23

8372 Gravdal