Intensivavdelingen

Intensivavdelingen er en serviceavdeling for hele Nordlandssykehuset. Intensivavdelingen tar seg av pasienter som er så syke at det trengs ekstra ressurser eller spesialkompetanse. Vi får alle kategorier pasienter, unntatt rent cardiologiske (egen hjerteovervåkning) og premature barn (egen prematuravdeling).

Rapportskrivning, vaktskifter og rapportgivning mellom klokken 07.00 – 08.00, 14.30 – 15.30 og 22.00 – 23.00.

Morgenstellet er som regel mellom klokken 08.00 og 09.30, mens kveldsstellet skjer mellom klokken 19.00 og 21.00.  

Ellers er det mange prosedyrer og oppgaver som skjer gjennom hele døgnet. Derfor har vi ingen fast besøkelsestid.  

Pårørende kan komme på besøke sine hele døgnet. Hvis det ikke passer at de er inne når vi skal for eksempel gi rapport, vil vi be dem om å forlate avdelingen for en kort stund.  

Av hensyn til hygienen kan vi pasientene ikke ta i mot blomster, men disse kan leveres til pasientens moderavdeling. 

Kontakt

Slik finner du fram

En bygning med et skilt på forsiden

Bodø, sentrum

Parkveien 95

8005 Bodø