Røntgen, Lofoten

Vår hovedoppgave er å stille diagnoser ved hjelp av bilder (røntgen, CT, MR og ultralyd). Alle våre bilder tas digitalt, og er derfor raskt tilgjengelig på alle sykehusets poliklinikker, operasjons- og sengeposter.

Manglende oppmøte

Hvis du ikke møter til avtalt time, uten å ha varslet eller avbestilt timen innen 24 timer før undersøkelsen, vil du motta et gebyr for manglende oppmøte pr post. Dette gjelder også for barn under 16 år og de som har frikort.

Egenandel

Det er en egenandel som må betales for den bildediagnostiske undersøkelsen. Barn under 16 trenger ikke betale egenandel. Dersom du skal til flere bildediagnostiske undersøkelser samme dag betaler du kun en egenandel.

Betaling

Du vil få tilsendt en SMS med link til faktura. Alternativt sendes faktura i posten. Har du frikort må du vise dette frem i ekspedisjonen, eller til radiografen som utfører undersøkelsen dersom du kommer på kveld eller natt.

Har du vært i utlandet?

Hvis du har blitt behandlet, eller vært innlagt, på sykehus utenfor Norden i løpet av de siste 12 månedene må det undersøkes om du har blitt smittet med multiresistente gule stafylokokker (MRSA), vankomycinresistente enterokokker (VRE) og ESPL. Dette gjøres hos fastlegen. Prøven bør tas senest en uke før du har time hos oss, siden resultatet skal foreligge før du kommer til undersøkelsen her.

Pasientreiser

Du får dekket reiseutgifter tilsvarende billigste rutegående transport (minus egenandel) av ditt helseforetak. Dersom det ikke finnes rutegående transport og ved behov for flyreise, kontakt pasientreise på telefon 05515. Reise med rutegående transport ordner du selv og legger ut for kostnadene. For å få tilbakebetalt reiseutgifter må du fylle ut en reiseregning. Skjema for reiseregningen finnes på www.pasientreiser.no

Dersom du av helsemessige årsaker ikke kan benytte deg av rutegående transport må du kontakte den som henviste deg til oss for å få utstedt en rekvisisjon til transport på medisinsk grunnlag. Vær oppmerksom på at radiologisk enhet ikke kan bestille denne transporten for deg. Du må kontakte Pasientreiser på telefon 05515. Hvis du har behov for rekvisisjon må du kontakte din fastlege eller henvisende lege.

Ventetid hos oss

Venterommet ved radiologisk enhet er felles for pasienter som skal til ulike bildediagnostiske undersøkelser. Det betyr at du kan du kan oppleve at noen som kommer etter deg kommer inn til sin undersøkelse før eller etter deg, avhengig av hvilken type undersøkelse de skal inn til.

Det kan også komme pasienter som har behov for øyeblikkelig hjelp, og disse pasientene må prioriteres foran planlagte undersøkelser. Det betyr at du kan oppleve at du blir forsinket i forhold til det tidspunktet du har fått innkalling til.

Verdisaker

Smykker må tas av før du kommer inn til undersøkelsen. Vi anbefaler at du legger igjen smykker og andre verdisaker hjemme. Sykehuset kan ikke ta ansvaret for gjenglemte verdisaker og eventuelle tap erstattes ikke.

Svarrutiner

Svaret på undersøkelsen sendes til den legen som har henvist deg. Har du kommet inn via legevakt, akuttmottak eller spesialist må du oppgi hvem som er din fastlege hvis du ønsker at svaret også skal sendes dit.

Tilbakemelding

Hvis du ønsker å gi en tilbakemelding på din opplevelse hos oss så hører vi gjerne fra deg. Dine innspill er viktige i forbedringsarbeidet vårt. Klager bør sendes skriftlig til:
Nordlandssykehuset Lofoten
Boks 373
8376 Leknes

Har du spørsmål, ta kontakt!


Kontakt

Telefon

 • Mandag 08:15 - 15:00
 • Tirsdag 08:15 - 15:00
 • Onsdag 08:15 - 15:00
 • Torsdag 08:15 - 15:00
 • Fredag 08:15 - 15:00
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT

Telefontid:

09.00-11.00.
 • Mandag 08:15 - 15:00
 • Tirsdag 08:15 - 15:00
 • Onsdag 08:15 - 15:00
 • Torsdag 08:15 - 15:00
 • Fredag 08:15 - 15:00
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT

Slik finner du fram

Oppmøtested

Røntgen er i 1. etg. Meld deg i ekspedisjonen ved hovedinngangen. Svarte «fotspor» leder til røntgenavdelingen.

En stor bygning med parkeringsplass

Lofoten, Gravdal

Sykehusbakken 23

8372 Gravdal