Behandlingshjelpemidler

Vi har ansvar for medisinsk-teknisk utstyr og tilhørende forbruksmateriell som er plassert i hjemmet hos pasienter i Bodø og Lofoten. Avdelingen er lokalisert i Bodø.

Utstyr og forbruksmateriell til hjemmebehandling leveres ut etter avtale med behandlingsansvarlig klinikk.


Les mer på behandlingshjelpemidler.no


Slik finner du fram

Oppmøtested

K-fløy, kjeller
En bygning med et skilt på forsiden

Bodø, sentrum

Parkveien 95

8005 Bodø