Palliativt team for barn og unge (PALBU)

Palliasjon er aktiv behandling og omsorg for barn og unge med alvorlige livsbegrensende eller livstruende tilstander. Palliasjon kjennetegnes av en helhetlig tenkning der målet er å hjelpe barnet eller ungdommen med det de og familien har behov for.

Barn og unge som får tilbud om palliativ behandling har
 • Livstruende sykdom, der det finnes behandling, men som ikke alltid kan helbredes; f.eks. kreft, alvorlig nyre-/lever-/hjertesvikt.
 • Sjeldne sykdommer som blir verre over tid, som alvorlige former for muskeldystrofi eller metabolske tilstander.
 • Tilstander der tidlig død er uunngåelig, for eksempel ekstrem prematuritet eller komplekse, medfødte misdannelser.
 • Tilstander der det er stor sannsynlighet for tidlig død, som for eksempel medfødte syndromer eller følgetilstander av alvorlig ulykke.
Målet for behandlingen er best mulig livskvalitet for barnet/ungdommen og familien gjennom hele sykdomsforløpet, ikke bare hvis livet går mot slutten.

Palliativt team for barn og unge kan sees i tre ulike faser.

Fase 1: Før

Barnet eller ungdommens familie kan komme i kontakt med palliativt team på ulike
tidspunkt i sykdomsforløpet. Noen blir henvist allerede i svangerskapet når det
mistenkes eller påvises sykdom hos fosteret. Andre blir henvist når det blir bekreftet
at barnet/ungdommen har fått en sykdom som er livstruende eller livsforkortende,
og noen får kontakt når sykdommen går over i en ny fase. Det er legen på sykehuset
der barnet/ungdommen får behandling, som henviser til palliativt team.

Fase 2: Under

Palliativ behandling for barn og unge tar utgangspunkt i barnet/ungdommens
og familiens behov, ønsker og håp. Teamet bruker en tverrfaglig og helhetlig
tilnærming for å kartlegge livssituasjon, plager og symptomer. Slik kan de finne ut
hvordan de best kan bidra.
Teamet skal kunne bidra til at barnet/ungdommen og familien for eksempel får:
 • Samtaler om målet for behandlingen.
 • Støtte til best mulig livskvalitet.
 • En plan for lindring av smerter, uro, pustevansker, utmattelse, ernæringsvansker,
 • Kvalme, angst eller søvnvansker hjelp til planlegging og støtte ved vanskelige samtaler, både hjemme, på sykehuset og på skolen.
 • Hjelp til å koordinere lokalt hjelpeapparat og nettverk.
 • Rådgivning om økonomiske støtteordninger.
 • Hjelp til planlegging og forberedelser hvis livet går mot slutten.

Fase 3: Etter

Hvis et palliativt forløp ender med at barnet/ungdommen dør, vil et palliativt team
kunne bistå den etterlatte familien med støtte og veiledning i sorgprosessen.

Det lokale palliative teamet for barn og unge ved Nordlandssykehuset har som mål med oppfølgingen å gi best mulig livskvalitet for barnet og hele familien, uansett hvor i sykdomsforløpet barnet/ungdommen befinner seg.

Hvis dere ønsker å komme i kontakt med barnepalliativt team kan dere be kontaktlegen på barneavdelingen om å bli henvist.

Teamet består av sykepleier, overlege, spesialsykepleier, psykolog og sosionom. I nær tilknytning til teamet har vi klinisk ernæringsfysiolog, fysioterapeut, spesialpedagog, CL-team (psykolog og familieterapeut) og prest.

Kontakt

Telefon

 • Mandag STENGT
 • Tirsdag STENGT
 • Onsdag 08:30 - 14:30
 • Torsdag 08:30 - 14:30
 • Fredag STENGT
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT

Slik finner du fram

Oppmøtested

Barneavdelingen B5