Styremøte

Styremøte i Nordlandssykehuset 29. mars 2023

Sakene 013-028

Passert
29.
mars
2023
 1. 29. mar. 2023, 10:30 - 14:30

Tid og sted

Når

 1. 29. mar. 2023, 10:30 - 14:30

Type arrangement

Styremøte

Hvor

Teams

Saksliste styremøte

 • 2023-013 - Godkjenning av innkalling og saksliste
 • 2023-014 - Godkjenning av protokoll fra styremøte 22. februar 2023
 • 2023-015 - Orienteringssaker
 • 2023-016 - Godkjenning av styrets årsberetning og årsregnskap 2022
 • 2023-017 - Årlig melding 2022
 • 2023-018 - Virksomhetsrapport februar 2023
 • 2023-019 - Kvalitets-styringssystemet og tilsynssaker ved Nordlandssykehuset HF - årsrapport 2022
 • 2023-020 - Erfaringsrapport fra den Regionale pasientsikkerhetskonferansen 2023 - Regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet
 • 2023-021 - Orienteringssak - Indikatorundersøkelsen 2022
 • 2023-022 - Orienteringssak - Brudd på arbeids- og hviletidsbestemmelser i Nordlandssykehuset; utvikling, status og videre oppfølging
 • 2023-023 - Orienteringssak - HMS-handlingsplan 2023 for Nordlandssykehuset
 • 2023-024 - Økt investeringsramme - helikopterlandingsplass Bodø. Unntatt offentlighet jf Offl. §13 Fvl §13
 • 2023-025 - Oppfølging Brevkontroll - Behandling av personopplysninger i DIPS for pasienter med skjermet oppholdssted -Nordlandssykehuset HF
 • 2023-026 - Revisjon møteplan 2023
 • 2023-027 - Direkte overføring av styremøter med lyd og bilde - endring i praksis
 • 2023-028 - Referatsaker
 • Eventuelt