Styremøte

Styremøte i Nordlandssykehuset 29. august 2023

Sakene 068-072

Passert
29.
august
2023
  1. 29. aug. 2023, 10:00 - 12:00

Tid og sted

Når

  1. 29. aug. 2023, 10:00 - 12:00

Type arrangement

Styremøte

Arrangør

Digitalt via Teams

Hvor

Teams

Saksliste styremøte

  • 2023-068 - Godkjenning av innkalling og saksliste
  • 2023-069 - Godkjenning av protokoll fra styremøte 21. juni 2023
  • 2023-070 - Orienteringssaker
  • 2023-071 - Virksomhetsrapport juni og juli 2023
  • 2023-072 - Referatsaker
  • Eventuelt