Styremøte

Styremøte i Nordlandssykehuset 25. mai 2023

Sakene 039-050

Passert
25.
mai
2023
 1. 25. mai 2023, 09:15 - 14:30

Tid og sted

Når

 1. 25. mai 2023, 09:15 - 14:30

Type arrangement

Styremøte

Hvor

Vesterålen

Saksliste

 • 2023-039 Godkjenning av innkalling og saksliste
 • 2023-040 Godkjenning av protokoll fra styremøte 25. april 2023
 • 2023-041 Orienteringssaker
 • 2023-042 Virksomhetsrapport april 2023
 • 2023-043 Tertialrapport 1-2023 Nordlandssykehuset HF
 • 2023-044 Tertialrapport 1-2023 for byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF
 • 2023-045 Arealutviklingsplan Nordlandssykehuset Lofoten
 • 2023-046 Orienteringssak - Internrevisjonsrapport 01/2022 Virksomhetsstyring i Helse Nord
 • 2023-047 Orienteringssak - Internrevisjonsrapport 06/2021 Implementering av nasjonale helsefaglige retningslinjer i Helse Nord
 • 2023-048 Orienteringssak - Indikatorundersøkelsen 2022
 • 2023-049 Direkte overføring av styremøter med lyd og bilde - endring i praksis
 • 2023-050 Referatsaker
 • Eventuelt


Styresaker