Styremøte

Styremøte i Nordlandssykehuset 25. april 2023

Sakene 029-038

Passert
25.
april
2023
 1. 25. apr. 2023, 11:00 - 16:00

Tid og sted

Når

 1. 25. apr. 2023, 11:00 - 16:00

Type arrangement

Styremøte

Hvor

Bodø

Saksliste styremøte

 • 2023-029 - Godkjenning av innkalling og saksliste
 • 2023-030 - Godkjenning av protokoll fra styremøte 29. mars 2023
 • 2023-031 - Orienteringssaker
 • 2023-032 - Internrevisjonsrapport 01/2023, Gjennomføring av omstillingstiltak i Nordlandssykehuset HF
 • 2023-033 - Virksomhetsrapport mars 2023
 • 2023-034 - Revidert budsjett 2023
 • 2023-035 - Orientering om overgang fra Innsatsteam til Nordlandssykehuset 2026
 • 2023-036 - Rullering av plan for drift og investering 2024-2027 - Bærekraftsanalyse 2024-2031
 • 2023-022 - Orienteringssak - Brudd på arbeids- og hviletidsbestemmelser i Nordlandssykehuset; utvikling, status og videre oppfølging (utsatt fra 29.03)
 • 2023-023 - Orienteringssak - HMS-handlingsplan 2023 for Nordlandssykehuset (utsatt fra 29.03)
 • 2023-037 - Forskning og innovasjon ved Nordlandssykehuset HF – rapport for 2022
 • 2023-038 - Referatsaker
 • Eventuelt