Styremøte

Styremøte i Nordlandssykehuset 23. april 2024

Sakene 024-035

Passert
23.
april
2024
 1. 23. apr. 2024, 10:00 - 16:00
Direkte strømming

Tid og sted

Når

 1. 23. apr. 2024, 10:00 - 16:00

Type arrangement

Styremøte

Hvor

Bodø

Direkte strømming

Saksliste styremøte

 • 2024-024 - Godkjenning av innkalling og saksliste
 • 2024-025 - Godkjenning av protokoll fra styremøte 20. mars 2024
 • 2024-026 - Møtets sommerfugl
 • 2024-027 - Driftsorientering fra administrerende direktør
 • 2024-028 - Virksomhetsrapport mars 2024
 • 2024-029 - Budsjett 2024 – revidert tiltaksplan for varig omstilling
 • 2024-030 - Rullering av plan for drift og investering 2025-2028 - Bærekraftsanalyse 2025-2032
 • 2024-031 - Investeringsmidler til styrets disposisjon 2024
 • 2024-032 - Høringssvar - Tiltak for å sikre bærekraft i Helse Nord
 • 2024-033 - Forskning og innovasjon ved Nordlandssykehuset – rapport for 2023
 • 2024-034 - Årsrapport 2023 - Regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet
 • 2024-035 - Referatsaker
 • Eventuelt

 

Sakene