Styremøte

Styremøte i Nordlandssykehuset 22. mai 2024

Sakene 036-044

Passert
22.
mai
2024
 1. 22. mai 2024, 10:00 - 14:30

Tid og sted

Når

 1. 22. mai 2024, 10:00 - 14:30

Type arrangement

Styremøte

Hvor

Nordlandssykehuset Vesterålen, Stokmarknes Møterom A3100/A3120

Saksliste

 • 2024-036 - Godkjenning av innkalling og saksliste
 • 2024-037 - Godkjenning av protokoll fra styremøte 23. april 2024
 • 2024-038 - Møtets sommerfugl
 • 2024-039 - Driftsorientering fra administrerende direktør
 • 2024-040 - Virksomhetsrapport april 2024
 • 2024-041 - Tertialrapport 1-2024 Nordlandssykehuset HF
 • 2024-042 - Tertialrapport 2-2024 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF
 • 2024-043 - Likviditet og lån
 • 2024-044 - Referatsaker
 • Eventuelt