Styremøte

Styremøte i Nordlandssykehuset 22. november 2023

Sakene 090-096

Passert
22.
november
2023
  1. 22. nov. 2023, 11:30 - 15:00

Tid og sted

Når

  1. 22. nov. 2023, 11:30 - 15:00

Type arrangement

Styremøte

Hvor

Nordlandssykehuset Bodø, sentrum. G04.026/027

Saksliste styremøte

  • 2023-090 - Godkjenning av innkalling og saksliste
  • 2023-091 - Godkjenning av protokoll fra styremøte 24. oktober 2023
  • 2023-092 - Orienteringssaker
  • 2023-093 - Virksomhetsrapport oktober 2023
  • 2023-094 - Orientering om IA og sykefraværsarbeid etter 2. tertial 2023
  • 2023-095 - Ferdigstillelse av rusakuttplasser ved Nordlandssykehuset HF - økt finansiering
  • 2023-096 - Referatsaker
  • Eventuelt