Styremøte

Styremøte i Nordlandssykehuset 21. juni 2023

Sakene 051-067

Passert
21.
juni
2023
 1. 21. jun. 2023, 10:00 - 16:00

Tid og sted

Når

 1. 21. jun. 2023, 10:00 - 16:00

Type arrangement

Styremøte

Hvor

Bodø

Saksliste

 • 2023-051 Godkjenning av innkalling og saksliste
 • 2023-052 Godkjenning av protokoll fra styremøte 25. mai 2023
 • 2023-053 Orienteringssaker 
 • 2023-054 Virksomhetsrapport mai 2023
 • 2023-055 Nordlandssykehusets resultater fra Global Trigger Tool analysen i 2022
 • 2023-056 Ledelsens gjennomgang av foretaket 2022
 • 2023-057 Orienteringssak - HMS-handlingsplan 2023 for Nordlandssykehuset
 • 2023-058 Orientering om rapporten for Nordlandssykehuset og plan for videre arbeid med ForBedring 2023
 • 2023-059 Årsrapport 2022 - Regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet
 • 2023-060 Investeringsmidler til styrets disposisjon 2023
 • 2023-061 Renovering – fasader og inneklima fløy O, Laboratoriebygget – Bodø somatikk
 • 2023-062 Utskifting av CT ved Nordlandssykehuset Vesterålen
 • 2023-063 Orienteringssak - status klima- og miljøarbeidet i Nordlandssykehuset HF
 • 2023-064 Orienteringssak - Informasjonssikkerhet pr juni 2023, U.off. Offl. §13 jf fvl. §13
 • 2023-065 Lukking av tilsyn fra Statsforvalteren for radiologisk enhet Lofoten og Vesterålen, Nordlandssykehuset
 • 2023-066 Møteplan 2024
 • 2023-067 Referatsaker
 • Eventuelt


Styresaker