Styremøte

Styremøte i Nordlandssykehuset 20. mars 2024

Sakene 014-023

Passert
20.
mars
2024
 1. 20. mar. 2024, 08:00 - 12:00

Tid og sted

Når

 1. 20. mar. 2024, 08:00 - 12:00

Type arrangement

Styremøte

Hvor

Teams

Saksliste styremøte

 • 2024-014 - Godkjenning av innkalling og saksliste
 • 2024-015 - Godkjenning av protokoll fra styremøte 22. februar 2024
 • 2024-016 - Møtets sommerfugl
 • 2024-017 - Driftsorientering fra administrerende direktør
 • 2024-018 - Virksomhetsrapport februar 2024
 • 2024-019 - Godkjenning av styrets årsberetning og årsregnskap 2023
 • 2024-020 - Budsjett 2024 - løypemelding
 • 2024-021 - Kvalitets-styringssystemet og tilsynssaker ved Nordlandssykehuset HF - årsrapport 2023
 • 2024-022 - Erfaringsrapport fra den Regionale pasientsikkerhetskonferansen
 • 2024 - Regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet
 • 2024-023 - Referatsaker
 • Eventuelt