Styremøte

Styremøte i Nordlandssykehuset 14. desember 2023

Sakene 097-105

Passert
14.
desember
2023
 1. 14. des. 2023, 11:30 - 15:00

Tid og sted

Når

 1. 14. des. 2023, 11:30 - 15:00

Type arrangement

Styremøte

Hvor

Nordlandssykehuset Bodø sentrum, G04.026/027

Saksliste

 • 2023-097 - Godkjenning av innkalling og saksliste
 • 2023-098 - Godkjenning av protokoll fra styremøte 22. november 2023
 • 2023-099 - Orienteringssaker
 • 2023-100 - Virksomhetsrapport november 2023
 • 2023-101 - Budsjett 2024
 • 2023-102 - Oppgavedeling og kompetanseutvikling
 • 2023-103 - Forskningsnytt 2023
 • 2023-104 - Revisjon finansreglement for Nordlandssykehuset HF
 • 2023-105 - Referatsaker
 • Eventuelt