Styremøte

Styremøte i Nordlandssykehuset 22. februar 2024

Sakene 001-013

Passert
22.
februar
2024
 1. 22. feb. 2024, 12:30 - 16:00

Tid og sted

Når

 1. 22. feb. 2024, 12:30 - 16:00

Type arrangement

Styremøte

Hvor

Nordlandssykehuset somatikk Bodø, G04.026/027

Saksliste styremøte

 • 2024-001 - Godkjenning av innkalling og saksliste
 • 2024-002 - Godkjenning av protokoll fra styremøte 14. desember 2023
 • 2024-003 - Orienteringssaker
 • 2024-004 - Virksomhetsrapport desember 2023
 • 2024-005 - Virksomhetsrapport januar 2024
 • 2024-006 - Budsjett 2024 - videre arbeid
 • 2024-007 - Tertialrapport 3-2023 for byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF
 • 2024-008 - Årlig melding 2023
 • 2024-009 - Styringskrav og rammer 2024 Nordlandssykehuset HF
 • 2024-010 - Årsmelding 2023 - Brukerutvalget i Nordlandssykehuset HF
 • 2024-011 - Årsmelding 2023 - Ungdomsrådet i Nordlandssykehuset HF
 • 2024-012 - Planlagte styresaker i 2024
 • 2024-013 - Referatsaker
 • Eventuelt