Strategisk samarbeidsutvalgsmøte, 7. juni 2023

Sakene 026-028

Passert
7.
juni
2023
  1. 07. jun. 2023

Tid og sted

Når

  1. 07. jun. 2023

Saksliste

  • SSU-sak 026-2023 - Godkjenning innkalling og saksliste
  • SSU-sak 027-2023 - Godkjenning av referat fra møtet i SSU 1. februar 2023
  • SSU-sak 028-2023 - Hvordan samarbeide for å skape resultater - Oppfølging av Helsefellesskapets handlingsplan

SSU-saker