Strategisk samarbeidsutvalgsmøte, 5. desember 2022

Sakene 034-047

Avlyst
5.
desember
2022
 1. 05. des. 2022

Tid og sted

Når

 1. 05. des. 2022
Leder og nesteleder i strategisk samarbeidsutvalg (SSU) har i samråd med samhandlingssekretariatet besluttet å avlyse utvalgets møte 5. desember.

Sakslisten vi i hovedsak bli videreført til neste møte i SSU 1. februar 2023. Frist for å melde saker til dette møtet er uendret; 4. januar 2023.

Det er behov for oppnevninger knyttet til flere av sakene. Leder og nestleder i samarbeid med samhandlingssekretariatet vil be om administrative vedtak for disse.

Saksliste for strategisk samarbeidsutvalgsmøte

 • SSU sak 34-2022 Godkjenning innkalling og saksliste - Oppnevninger til strategisk samarbeidsutvalg for Nordlandssykehuset HF
 • SSU sak 35-2022 Godkjenning av referat fra møtet i SSU 21. september 2022 
 • SSU sak 36-2022 Evaluering av dialog- og partnerskapsmøte 2022 
 • SSU sak 37-2022 Dialog- og partnerskapsmøte 2023 
 • SSU sak 38-2022 Revisjon av overordnet samarbeidsavtale og tilhørende tjenesteavtaler
 • SSU sak 39-2022 Oppfølging av helsefellesskapets handlingsplan – retningslinje for etablering av faglig samarbeidsutvalg
 • SSU sak 40-2022 Felles rekrutteringsprosjekt av leger i Vesterålenforskningsbasert metodikk
 • SSU sak 41-2022 Prosjekt trygg akuttmedisin oppfølging av SSU sak 29-2022
 • SSU sak 42-2022 Innovasjonsprosjekt hjemmebehandling med antibiotika 
 • SSU sak 43-2022 Implementering av pakkeforløp hjem for pasienter med kreft Drøftingssak
 • SSU sak 44-2022 Samhandlingsavvik mellom kommuner og sykehus 
 • SSU sak 45-2022  Innovasjonsprosjekt tidlig integrasjon av palliativ behandling av barn og unge i Nordland
 • SSU sak 46-2022 Overordnet plan for sikkerhetspsykiatrien og øvrige tiltak for dømte til tvungent psykisk helsevern
 • SSU sak 47-2022 Forskning i, med og for kommunene – hvordan kan innbyggernære behov ivaretas i helseforskning og innovasjon? Informasjon fra Norges forskningsråd