Strategisk samarbeidsutvalgsmøte, 21. september 2022

Sakene 024-033

Passert
21.
september
2022
 1. 21. sep. 2022

Tid og sted

Når

 1. 21. sep. 2022

Saksliste for strategisk samarbeidsutvalgsmøte

 • SSU sak 24-2022 Godkjenning innkalling og saksliste
 • SSU sak 25-2022 Godkjenning av referat fra møtet i SSU 15. juni 2022
 • SSU sak 26-2022 Dialog- og partnerskapsmøtet 2022
 • SSU sak 27-2022 Møteplan 2023
 • SSU sak 28-2022 Pakkeforløp hjem for pasienter med kreft - Oppfølging av sak 05-2022 og SSU sak 17-2022
 • SSU sak 29-2022 Prosjekt trygg akuttmedisin
 • SSU sak 30-2022 Sak 30-2022 Kursportal for ivaretakelse av spesialisthelse-tjenester i kommunene
 • SSU sak 31-2022 Samhandlingsarenaer i Helsefellesskapet Lofoten, Vesterålen, Salten - oppfølging av SSU sak 07-2022
 • SSU sak 32-2022 Orienteringssaker
 • SSU sak 33-2022 Oppfølging av SSU sak 03-2022 partnerskapsmøtets handlingsplan for Helsefellesskapet Lofoten, Vesterålen og Salten