Strategisk samarbeidsutvalgsmøte 19. oktober 2023

Sakene 037-040

Passert
19.
oktober
2023
  1. 19. okt. 2023, 10:00 - 12:00

Tid og sted

Når

  1. 19. okt. 2023, 10:00 - 12:00

Saksliste

  • Referat SSU 5 19. oktober 2023
  • SSU sak 37-2023 - Godkjenning av innkalling og saksliste Beslutningssak
  • SSU sak 38-2023 - Godkjenning av referat fra møtet 13. september 2023 Beslutningssak
  • SSU sak 39-2023 - Status omstillingsarbeidet i Helse Nord Orienteringssak
  • SSU sak 40-2023 - Dialog og partnerskapsmøtet 2023 

 

Sakspapirer