Strategisk samarbeidsutvalgsmøte 13. februar 2024

Passert
13.
februar
2024
  1. 13. feb. 2024, 09:30 - 14:00

Tid og sted

Når

  1. 13. feb. 2024, 09:30 - 14:00

Hvor

Bystyresalen, Bodø rådhus

Saksliste

  • Sak 1/2024 - Godkjenning av innkalling og saksliste
  • Sak 2/2024 - Referat fra SSU 5/2023
  • Sak 3/2024 - Dialog og partnerskapsmøtet
  • Sak 4/2024 - Etablering av FSU Akuttmedisin
  • Sak 5/2024 - Revisjon av helsefellesskapets styringsdokumenter
  • Sak 6/2024 - Orientering om midler Helse Nord- rekruttering
  • Sak 7/2024 - Pasientens legemiddelliste i nord