Saksliste

  • Sak 1/2024 - Godkjenning av innkalling og saksliste
  • Sak 2/2024 - Referat fra SSU 5/2023
  • Sak 3/2024 - Dialog og partnerskapsmøtet
  • Sak 4/2024 - Etablering av FSU Akuttmedisin
  • Sak 5/2024 - Revisjon av helsefellesskapets styringsdokumenter
  • Sak 6/2024 - Orientering om midler Helse Nord- rekruttering
  • Sak 7/2024 - Pasientens legemiddelliste i nord