Strategisk samarbeidsutvalgsmøte, 13. september 2023

Sakene 029-036

Passert
13.
september
2023
  1. 13. sep. 2023

Tid og sted

Når

  1. 13. sep. 2023

Saksliste

  • SSU sak 29-2023 Godkjenning av innkalling og saksliste
  • SSU sak 30-2023 Godkjenning av referat fra møtet 7. juni 2023
  • SSU sak 31-2023 Hvordan samarbeide for å skape resultater? - Oppfølging av helsefellesskapets handlingsplan - oppfølging av SSU sak 28-2023
  • SSU sak 32-2023 Endring og omstilling i Helse Nord – samordning av primær- og spesialisthelsetjenesten
  • SSU sak 33-2023 Status prosjekt trygg akuttmedisin
  • SSU sak 34-2023 Revisjon av samarbeidsavtale mellom kommunene og Nordlandssykehuset
  • SSU sak 35-2023 Dialog- og partnerskapsmøtet 2023
  • SSU sak 36-2023 Møteplan for Helsefellesskapet Lofoten, Vesterålen, Salten 2024

SSU-saker