Strategisk samarbeidsutvalgsmøte, 12. juni 2024

Sakene 012-016

Passert
12.
juni
2024
  1. 12. jun. 2024, 09:30 - 14:00

Tid og sted

Når

  1. 12. jun. 2024, 09:30 - 14:00

Hvor

Vågan rådhus, Svolvær
  • Innkalling og saksliste
  • Referat SSU 2 2024 10.04.2024
  • Sak 12/2024  - Godkjenning av innkalling og saksliste
  • Sak 13/2024 - Godkjenning av referat SSU 2 2024 10.04.2024
  • Sak 14/2024 - Samhandlingstilskudd
  • Sak 15/2024 - Revidert mandat FSU akuttmedisin og beredskap
  • Sak 16/2024 - Dialogmøtet 24.9.2024