Strategisk samarbeidsutvalgsmøte, 10. april 2024

Sakene 08-11

Passert
10.
april
2024
  1. 10. apr. 2024

Tid og sted

Når

  1. 10. apr. 2024

Hvor

Folkets hus, Prinsens gate 115, Bodø

Saksliste

  • Sak 8/2024 Godkjenning av innkalling og saksliste
  • Sak 9/2024 Godkjenning av referat SSU 1 2024 13.02.2024 
  • Sak 10/2024 Sak om samhandlingstilskudd 
  • Sak 11/2024 Sak om utskrivningsklare pasienter